ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC TRẺ EM

ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC TRẺ EM

Menu

Giảm thuế cho doanh nghiệp

TT - Chiều 19-6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó mức thuế suất phổ thông của luật này đã giảm từ 25% hiện nay còn 22%, áp dụng từ đầu năm 2014.

Cũng trong chiều 19-6, Luật giáo dục quốc phòng - an ninh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT),  Luật phòng chống thiên tai đã được thông qua.

Còn 10% cho nhiều đối tượng

Quốc hội quyết định giảm mức thuế suất phổ thông thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% còn 22% bắt đầu từ năm 2014 và xuống 20% từ năm 2016. Riêng doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỉ đồng được áp dụng thuế suất 20% từ đầu năm 2014. “So với mặt bằng thuế suất của các nước trong khu vực và trên thế giới, mức thuế suất phổ thông 22% trong giai đoạn 2014-2015 và thuế suất 20% từ năm 2016 là phù hợp, bảo đảm tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư” - Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích.

Đặc biệt, từ năm 2014 áp dụng thuế suất 10% đối với các khoản thu nhập sau: thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường; thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại điều 53 của Luật nhà ở; thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in theo quy định của Luật báo chí; thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật xuất bản...

Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển VN trong hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội; thu nhập của các quỹ tài chính nhà nước và quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của pháp luật; thu nhập của tổ chức nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng VN; thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn... được miễn thuế.

Thêm cơ hội cho người nghèo

“Đối với nhà ở xã hội: trong bối cảnh hiện nay, đối tượng có thu nhập thấp, thu nhập trung bình có nhu cầu rất lớn về nhà ở. Việc bảo đảm nhà ở cho người có thu nhập thấp là một chủ trương của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, việc áp dụng thuế suất 5% (thuế GTGT) đối với nhà ở xã hội sẽ tạo điều kiện cho các tầng lớp dân cư có thu nhập trung bình và thấp được tiếp cận với nhà ở xã hội”. Quốc hội đã đồng ý với giải trình trên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Như vậy, thuế GTGT cho hàng hóa này giảm 50% so với quy định hiện hành.

Về việc giảm thuế đối với nhà ở thương mại với căn hộ có diện tích sàn dưới 70m² và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m², Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình: “Theo quy định hiện hành thì nhà ở hiện đang áp dụng thuế suất 10%. Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ cho biết số lượng nhà ở thương mại có diện tích sàn dưới 70m², giá bán dưới 15 triệu đồng/m² còn tồn kho trên 10.000 căn. Việc giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 1-7-2013 đến hết 30-6-2014 đối với nhà ở là căn hộ loại này sẽ góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở đối với người có thu nhập thấp, đang có nhu cầu về chỗ ở, đồng thời góp phần giảm lượng căn hộ thương mại đang tồn kho, góp phần tháo gỡ một phần khó khăn cho thị trường bất động sản”. Giải thích này cũng được Quốc hội chấp thuận đưa vào quy định của luật.

LÊ KIÊN